Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Elev foran tavle med bokstavene a, b og c

Begynneropplæring


Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet som har lesing og skriving i begynneropplæringen som overordnet tema. Flere av pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.