Gutt tar seg til hodet mens han leser

Kartlegging av leseferdighet

Hvorfor er det viktig å kartlegge elevers leseferdighet tidlig? Denne pakken undersøker hensikten med de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, og gir støtte til hvordan lærere kan følge opp resultatene.

Kartlegging av leseferdighet er en kompetansepakke som består av tre økter. Den første økta tar opp hvorfor det er viktig å kartlegges elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet. I den andre økten gjennomgås eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn. Det forklares hvilke ferdigheter delprøvene måler og hva som kreves for å mestre ulike oppgavetyper. Den siste økten tar opp hvordan kontaktlærere og skoler kan benytte resultater fra de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing for å følge opp og gi tilpasset opplæring til elever som har stagnert eller er kommet til kort i den første leseopplæringen.

Sentrale spørsmål: 

  • Hvorfor er tidlig kartlegging av leseferdighet nødvendig? 
  • Hva er kriterier som kjennetegner en prøves kvalitet? 
  • Hvilke ferdigheter må elever mestre for å lære å lese og skrive?  
  • Hvordan vi kan identifisere og følge opp elever som har stagnert eller kommet til kort i den første leseopplæringen?

 

Pakken er laget av: Anne Elisabeth Dahle og Edle Inga Bentsen, ved Lesesenteret. 

Tidlig kartlegging og kartleggingprøvers kvalitet

Målet med økta er å utvikle kunnskap om å kartlegge leseferdigheter i begynneropplæringen for å identifisere elever som ikke er kommet godt i gang med lesing.

48 min

Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1. til 3. trinn

Målet med økta er å gi kunnskap om de enkelte delprøvene i kartleggingsprøvene i lesing, hvordan de skal brukes og hvilke ferdigheter elevene må ha for å mestre dem.

41 min

Vurdering og oppfølging av kartleggingsresultater

Det er når resultatene fra kartleggingsprøvene foreligger at den viktige jobben begynner. Men hvordan gjør de det?

39 min