Hopp til hovedinnhold

Vurdering av praksis

Skriv ned (avdelingsvis) hva dere tenker rundt disse spørsmålene:

 

  1. Hva er vår kompetanse på språkvansker?

  2. Hvordan har vi jobbet med språkvansker til nå?

  3. Hvordan vil vi legge til rette for at alle i barnehagen skal kunne løse oppdragene fremover?

 

Disse tankene/refleksjonene leveres inn og oppbevares av styrer. Dette skal tas frem igjen og arbeides videre med i økt 10.