Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Videreføring

Dere får utdelt skjema med moment fra tidligere IGP-er. Dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt tidligere gjennomførte IGP-er. Noen av disse punktene vil oppleves som viktigere enn andre å jobbe videre med.

Individuelt (5 min.):

Ta utgangspunkt i moment fra tidligere gjennomførte IGP-er. Hvilke moment vil du vektlegge i ditt videre arbeid med språkvansker i barnehagen?
 

Refleksjon i gruppe (15 min.):
Del momentene som dere har vektlagt. Hvordan kan dere forankre og integrere momentene i neste årsplan?
 

Gjennomgang i plenum (10 min.):
Gi konkrete innspill til neste årsplan.