Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Observer 2-3 barn i ulik alder og legg merke til deres evne til turtaking i samtale, lek, daglige gjøremål og lignende situasjoner med andre barn og voksne. Noter ned dine observasjoner. Observer hvert barna minst tre ganger i uken. Hva vet du om barnas turtaking etter disse observasjonene?