Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Pragmatikk

Her skal dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet ”Pragmatikk.” Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

Individuelt (5 min.):

Velg tre moment fra artikkelen ”Pragmatikk” som du la spesielt merke til. Noter stikkord til hvert moment der det kommer frem hvorfor du valgte disse.

 

Refleksjon i gruppe (15 min.):

1. Velg en ordstyrer.

2. Alle i gruppa presenterer momentene sine.

3. Drøft og bli enige om tre moment dere som gruppe vil legge frem i plenum.

4. Begrunn valgene.

 

Gjennomgang i plenum (10 min.):

Hver gruppe, ved ordstyrer, legger frem momentene og refleksjonene sine i plenum.