Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Dynamisk samspill

Her skal dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet «Dynamisk samspill».

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 

 • Individuelt (5 min.):

 • Hvordan har du, med bakgrunn i å ha sett filmene, forstått utsagnet: «Observasjon og tiltak hånd i hånd». Noter ned stikkord. Velg tre momenter fra filmen som dere kjenner igjen fra egen praksis.

   

 • Refleksjon i gruppe (15 min.):

  1. Velg en ordstyrer.

  2. Alle i gruppa presenterer sin momenter.

  3. Hvordan tenker dere at prinsippet «observasjon og tiltak hånd i hånd» skal prege arbeidet i barnehagen?

 

 • Gjennomgang i plenum (10 min.):

  Hver gruppe ved ordstyrer legger frem momentene og refleksjonene sine i plenum.