Hopp til hovedinnhold

Language difficulties

Language difficulties present in different ways. Children with language difficulties are not a homogeneous group.

Forskning viser at det er sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker, og at utfordringene starter allerede tidlig i barnehagealderen. Forskning viser også at barn med språkvansker har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at vi oppdager dem og setter inn tiltak så tidlig som mulig.

Målet med kompetanseutviklingspakken er å styrke det daglige arbeidet med språklæring.

Gjennom arbeid med Språkvanskepakken får barnehagepersonalet

  • økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kan komme til uttrykk
  • erfaringer med dynamiske arbeidsformer
  • erfaring med hvordan de kan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker

 

Takk til Liv Nese (Emmaus barnehage) og Marit Aronsen (Kverneland barnehage) for kritisk lesing av fagtekster, refleksjonsoppgaver og oppdrag. Vi vil også takke Greta Strand og Ingunn Kristoffersen (Ulset barnehage), Astrid Kamøy og Anikken Espelid (Hordvik barnehage). En spesiell takk til statsminister Erna Solberg for en flott hilsen til personalet i barnehager. Språkvanskepakken er utviklet i samarbeid med Statped.

(Illustrasjon fra økten Pragmatikk)