Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid - Hva er språkvansker?

Her skal dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet "Språkvansker i barnehagen."

Styrer skriver ned alle momentene, som deretter deles med personalet i plenum.

 

 • Individuelt (5 min.):

  Velg tre momenter fra fagfilmen "Språkvansker i barnehagen" som du la spesielt merke til. Noter stikkord til hvert moment, hvor det kommer frem hvorfor du valgte disse.

   

 • Refleksjon i gruppe (15 min.):

  1. Velg en ordstyrer.

  2. Alle i gruppa presenterer momentene sine.

  3. Drøft og bli enige om tre momenter dere som gruppe vil legge frem i plenum.

  4. Begrunn valgene.

 

 • Gjennomgang i plenum (10 min.):

  Hver gruppe legger frem momentene og refleksjonene sine ved ordstyrer i plenum.