Hopp til hovedinnhold

Fire påstander

Her er fire påstander. Bruk fem minutter på å diskutere disse med en kollega:

  • "Barn med språklige forsinkelser har nytte av de vanlige aktivitetene som inngår i barnehagehverdagen."

 

  • "Det er viktig å ha kunnskap om språkutvikling for å kunne forstå hva språkvansker er."

 

  • "Hvis et flerspråklig barn strever med å lære norsk, er det viktig å vite om dette skyldes språkvansker."

 

  • "Hvis et barn er stille eller urolig, kan det skyldes språkvansker."