Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

I dette oppdraget skal dere observere barn som dere på avdelingen tenker ikke har et like godt språk som sine jevnaldrende.

Oppdraget gjøres individuelt og observasjonene skrives ned.

Diskuter og reflekter sammen med pedagogisk leder og det øvrige personalet på avdelingen om noen av observasjonene kan gjenkjennes og forstås i lys av den foregående fagfilmen.