Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid om grammatikk og ordforråd

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet «Grammatikk og ordforråd.»

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 

 • Individuelt (5 min.):

  Velg tre momenter fra fagfilmen knyttet til temaet «Grammatikk og ordforråd» som du la spesielt merke til. Noter stikkord til hvert moment der det kommer frem hvorfor du valgte disse.

   

 • Refleksjon i gruppe (15 min.):

  1. Velg en ordstyrer.

  2. Alle i gruppa presenterer momentene sine.

  3. Drøft og bli enige om tre momenter dere som gruppe vil legge frem i plenum.

  4. Begrunn valgene.

 

 • Gjennomgang i plenum (10 min.):

  Hver gruppe ved ordstyrer legger frem momentene og refleksjonene sine i plenum.