Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Faktorer som er viktig for utvikling av språk

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet «Faktorer som er viktige for utvikling av språk». 

Styrer skriver ned alle momentene, som deles av personalet i plenum.

 

 • Individuelt (5 min.):

  Velg tre momenter fra fagfilmen knyttet til temaet ”Faktorer som er viktige for utvikling av språk” som du la spesielt merke til. Noter stikkord til hvert moment der det kommer frem hvorfor du valgte disse.

   

 • Refleksjon i gruppe (15 min.):

  1. Velg en ordstyrer.

  2. Alle i gruppa presenterer momentene sine.

  3. Drøft og bli enige om tre momenter dere som gruppe vil legge frem i plenum.

  4. Begrunn valgene.

 

 • Gjennomgang i plenum (10 min.):

  Hver gruppe ved ordstyrer legger frem momentene og refleksjonene sine i plenum.