Hopp til hovedinnhold

Fem påstander

Diskuter følgende påstander med sidemannen:

 

Påstand

Enig

Uenig

1.

Barn er interessert i sosialt samspill med andre helt fra fødselen av.

 

 

2.

Det kan være vanskelig å oppdage at et barn strever med språkforståelse.

 

 

3.

Alle barn begynner å snakke ved samme alder.

 

 

4.

Ordforråd og grammatikk utvikles parallelt og påvirker hverandre.

 

 

5.

Det å rime og leke med lyder i ord er viktig for lese- og skriveutviklingen.