Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Språk og lesing

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Språk og lesing.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

  • Individuelt (5 min):
    Velg tre moment fra fagfilmen Språk og leseaktiviteter som du synes er viktige eller overraskende.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min):
    Bli enige om tre moment dere som gruppe synes er viktigst eller mest overraskende.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min):
    Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.