Hopp til hovedinnhold

Utdrag fra rammeplanen

Les gjennom teksten i plenum.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter

 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter

 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

 • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

 


For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre

 • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer

 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål

 • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

 • støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket

 • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.