Hopp til hovedinnhold

Leselogg - case

Bruk av leselogg

Den voksne leser tre ganger for Miriam, Fatima, Per og Hans. I etterkant av første leseøkt blir det ført en gruppebasert leselogg.  

Skrevet av: Hilde L. Gunnerud

Gruppebasert leselogg

Bokvalg: Ballen.

Uke

Bokvalg samt

metode og

mål for lesingen

Hvem leste, hvor

og hvor lenge

Hva fungerte bra?

Hva må vi endre?

Mandag

uke 12

kl. 10.00

Bokvalg: Ballen.

 

Metode: tradisjonell

opplesning.

 

Mål: observere hvem i gruppen som deltar i leseaktiviteten.

Mari leste for

Miriam, Fatima,

Hans og Per på puterommet.

Leseøkt på 30 minutter. Vilde skrev loggen.

Miriam er engasjert,

stiller mange spørsmål og undrer seg sammen med den voksne.
Hans lar seg også engasjere.

Per sitter stille de første sju minuttene. 

Hans bidrar i samtalen, men innspillene hans viser at han ikke helt har fått med seg innholdet.

Fatima sitter rolig gjennom leseøkten. Hun svarer nølende på spørsmål som er direkte rettet til henne, ellers er hun taus – veksler mellom å se ut i luften og å se på bildene.

 

Etter de første minuttene trekkes Pers oppmerksomhet mot andre aktiviteter. Han begynner bl.a. å synge og stopper ikke når han blir bedt om det. Etter hvert forsøker han å starte en konkurrerende aktivitet med Hans ved å le og spille klovn. Når Hans ikke lar seg avlede, begynner Per å hoppe på putene.

 

Ut fra leseloggen på gruppenivå ser vi varierende deltagelse hos barna. Loggen viser at det kunne vært aktuelt å følge flere av barna i gruppen med individuelle leselogger. Når vi bruker individuelle logger, noteres ulik tilrettelegging vi prøver ut for barnet. Dette sees i sammenheng med samtidig observasjoner av leseøkter og bakgrunnskunnskapen vi har om barna.

Presentasjon av noen av deltagere i lesegruppen
Miriam (4 år): Miriam er ei språklig sterk jente. Hun er enebarn og vant til å få masse voksenkontakt hjemme. Miriam er en populær lekekamerat. Hun deler gjerne leker, kommer på eget initiativ med forslag til hvordan gruppen kan løse konflikter, og er kreativ og oppfinnsom i leken.

Fatima (5 år): Fatima er ei pliktoppfyllende jente som fort innretter seg etter det som forventes av henne. Hun er født i Norge og er eldst i en søskenflokk på tre. Hun begynte i barnehage da hun var 3 år. Før barnehagestart hadde Fatima lite kontakt med det norske språket. Hjemme snakker de eget morsmål. I barnehagen foretrekker Fatima å leke sammen med andre barn som har norsk som sitt andrespråk.

Hans (5 år): Hans er en litt forsiktig gutt. Han forstod få ord da han var 1 ½ år og kommuniserte via bruk av gester, enkeltord og babling. Først da han nærmet seg 2 år fant foreldrene ut at han slet med mellomørebetennelser. Han fikk lagt inn dren da han var 2 år. Etter innlegging av dren fikk Hans en sterk språklig utvikling, men språkferdighetene hans er fremdeles ikke helt samsvarende med jevnaldrende barns ferdigheter. Drenet har nå falt ut. Hans opplever ennå korte perioder med mellomørebetennelse, men det følges opp. På det tidspunktet leseloggene skrives, sliter Hans med en forkjølelse.

Vi kunne valgt å følge Miriam, Hans eller Fatima med individuelle logger for å sikre oss at de får utfordringer som er tilpasset deres språklige ferdigheter, men i vårt eksempel har vi valgt å følge Per. Målet med bruk av individuelle logger er på sikt å snu trenden slik at Per lar seg engasjere i leseaktiviteter.

Presentasjon av Per

Per (5 år): Per har hatt en turbulent oppvekst. Mor ble gravid da hun var veldig ung. Da Per ble 3 ½ år, ble han flyttet til et fosterhjem. Per har lett for å havne i konflikt med andre barn. Han er en aktiv gutt som alltid er på farten. Han elsker å gå på tur og har en spesiell interesse for dyr og naturen. Ute på tur er det enklere å legge til rette for samspill og læring. Per er ikke så glad i voksenstyrte aktiviteter, men viser mer interesse når den voksenstyrte aktiviteten er knyttet til fagområdet natur, miljø og teknikk.

1. Individuell leselogg – Per

Vårvrimleboka

Uke

Bokvalg samt metode og

mål for lesingen

Hvem leste, hvor

og hvor lenge

Hva fungerte bra?

Hva må vi endre?

Onsdag

uke 12

kl. 10.00

Justeringer som er gjort basert på observasjon ved gruppelogg:

 

Bokvalg: Vårvrimleboka.

 

Metode: lesing med bruk av lesestopp.

 

Plassering: grupperom. Per sitter ved siden av en voksen.

 

Mål: Per skal være muntlig aktiv og undre seg sammen med andre barn om innholdet i boka.

Mari leste for Per og tre barn på et grupperom. Langs veggene på grupperommet står store åpne hyller som er fylt med leker, spill og formingsutstyr.

Leseøkt på 20 minutter. Vilde skrev loggen.

Mari leder barna mot å følge hendelser til to skikkelser gjennom boka. Det ble en god dialog rundt boka. Et av barna undrer seg høyt om hva som skal skje videre. Per trekkes inn i denne dialogen og deltar aktivt i den.

Etter 12 minutters lesing begynner Per å flytte urolig på seg. Han klager på at han får for lite plass og forsøker å få mer plass til beina sine ved å sparke borti et annet barn. Han blir fornærmet og begynner å kjefte når den voksne ber han om å slutte å sparke.

Etter kort tid melder han seg ut av leseaktiviteten – han vandrer bort til hyllen og forsyner seg med spill og leker.


2. Individuell leselogg – Per

Samira og skjelettene.

Uke

Bokvalg samt metode og

mål for lesingen

Hvem leste, hvor

og hvor lenge

Hva fungerte bra?

Hva må vi endre?

Mandag

uke 13

kl. 12.00

Justeringer som er gjort basert på observasjon ved individuell leselogg:

 

Bokvalg: Samira og skjelettet.

 

Metode: førstegangslesing av bok som skal brukes til repetert lesing.

 

Plassering: på stoler rundt et bord på ryddig lekerom.

 

Mål: å øke Pers interesse for samt deltagelse og utholdenhet i lesingen.

Mari leste for Per og tre andre barn på lekerommet mens de andre barna hadde utelek. Lekene var ryddet bort før leseøkt. Leseaktiviteten varte i 15 minutter. Vilde skrev loggen.

Per og et annet barn lar seg fascinere av bokens tematikk. De stiller flere spørsmål til historien og vil gjerne lære mer om hva som er inni kroppen. Per sitter noe urolig på stolen sin, men får med seg innholdet av boka og blir ved bordet gjennom hele leseaktiviteten.

 

 

Ved bruk av individuell leselogg er det viktig å identifisere hva som skal til for at barn lar seg engasjere i leseaktiviteter. I denne prosessen blir det viktig å stille seg følgende spørsmål:

  • Hvilke av tilpasningene som vi har prøvd ut, bør beholdes?
  • Hvilke nye tilpasninger bør prøves for at barnet skal ha positive opplevelser med ulike bøker og måter å lese på?

Det overordnede målet er at barnet vi følger, på sikt skal ha glede av å delta i ulike typer leseaktiviteter­, uten at det er nødvendig med omfattende tilrettelegging.