Hopp til hovedinnhold

Language and reading activities

Implementing language and reading activities on a daily basis in kindergarten is decisive for language development.

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet:

  • økt kunnskap om barns språklæring
  • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk
  • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle

 

Vi takker Cecilie Fodstad (Dronning Mauds Minne), Ove Bergersen (Universitetet i Stavanger), Anne Høigård (Barnespråk) og Magnhild Selås (Universitetet i Bergen) for grundig lesing og kritikk av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag. Vi vil også takke Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek for lydspor til fagtekster. Og vi takker Pål Roland (Læringsmiljøsenteret) for grunnleggende veiledning i utarbeidingen av den barnehagebaserte kompetanseutviklingen.