Hopp til hovedinnhold

Overgang fra barnehage til skole

Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole inneholder noen sentrale spørsmål som gjenspeiles i pakkens fire hovedtema. Aktørene i denne prosessen er barnehage- og skoleeier, pedagoger og ledere i barnehage og skole, foreldre og barn.

Undersøkelser viser at ansatte i barnehage og skole har lite kunnskap om hverandre og at kommunikasjonen ofte er mangelfull og tilfeldig (Rambøl, 2010; Broström, 2009). Arbeidet med kompetanseutviklingspakken vil blant annet komme inn på hvordan de to læringsinstitusjonene kan lære av hverandre gjennom møtepunkter og erfarings- og informasjonsutveksling for å skape en bedre sammenheng og kontinuitet i overgangen fra barnehage til skole.

Kompetanseutviklingspakken involverer ikke skolefritidsordningen i arbeid med øktene, fordi SFO ikke er pålagt et slikt pedagogisk innhold i sitt daglige arbeid. SFO er likevel en viktig del av barnas skolehverdag, og er derfor også en arena for barns språkutvikling. Derfor vil det kunne være naturlig også for SFO-ansatte å arbeide med deler av pakken. I tillegg har utdanningsdirektoratet utviklet en nettressurs om kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen for kommuner, skoler og skolefritidsordninger

Mål:

Arbeid med kompetanseutviklingspakken vil gi innsikt i temaene kulturmøter, samarbeid, språkarbeid og kartlegging, og gir økt forståelse for hvordan systematisk arbeid med språk, lesing og skriving har betydning for barns språklige utvikling og kompetanse. Gjennom arbeid med pakken skal kommuner utvikle rutiner og systemer som ivaretar barns språk, lese- og skriveutvikling på best mulig måte i overgangen fra barnehage til skole.