Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: Kulturmøter del 2

Denne filmen kan deles opp med et stopp og refleksjonsrunde etter 4:00 og/eller 8:00. 

 

Etter 4:00

Hvem opplever dere at tar mest ansvar for overgangen? Hvordan påvirkes ansvarsfordelingen av det styringsdokumentene sier om overgangen? 

 

Etter 8:00

I hvilken grad er dere enige i at historie og tradisjon preger dagens læringssyn i skole og barnehage?