Hopp til hovedinnhold

Praksiseksempel: Planetringen barnehage - Siste året i barnehagen

Planetringen barnehage i Malvik kommune viser oss hvordan de arbeider med femåringene det siste året i barnehagen, der barnas erfaringer, opplevelser og initiativ har stor innflytelse på det pedagogiske innholdet. I tillegg tilrettelegger de det fysiske miljøet og har et variert utvalg av materialer som støtte i arbeidet med språk, lesing og skriving for alle barna.