Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: Flerspråklige barn del 3 - Førstespråk og andrespråk

Hva innebærer det å lære et andrespråk? Hvordan foregår læringa? Hvilken rolle spiller barnas morsmål eller førstespråk i andrespråkslæringa?

 

Oppdrag: 

Mens dere ser filmen noterer dere tre nye momenter som dere tenker er viktige å diskutere videre.

 

Etter filmen:

Gå videre til dialogspillet på neste side.