Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsspørsmål

Ansatte i barnehagen kan være brobyggere mellom naturen og barns språktilegnelse. I denne økta skal dere reflektere over hvordan lek i naturen kan være en ressurs i barnehagens språkarbeid.

 

Økten inneholder to fagfilmer. Som forberedelse til første fagfilm skal hver av dere individuelt reflektere over følgende spørsmål. Skriv ned stikkord på notatarket underveis:

  • Hvordan tar din barnehage i bruk naturen og naturfaglige tema som språkarena?
  • På hvilken måte tenker du at leken i naturen kan brukes i språkarbeidet?
  • Hvordan kan du bidra til å skape motivasjon og bevissthet i personalet for naturen som språkarena?
  • Hvordan kan du ivareta barns språktilegnelse og utforskende skriving gjennom bruk av fagbøker for barn om naturen?