Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Foreldresamarbeid – 1

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet. Leder skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

Individuelt (5min):

Hva kan være viktig for disse foresatte for at samtalen skal oppleves positiv og som et bidrag til samarbeid i tråd med Rammeplanen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (*)

  • Var det noe du ville gjort annerledes?
  • Velg og skriv ned tre moment du vil løfte frem i grupperefleksjon.

 

Refleksjon i grupper (15min):

Reflekter i grupper på 3-5 personer, som har valgt samme film.

Del refleksjonene fra individuelt arbeid. Reflekter sammen og bli enige i gruppen om hvilke tre moment dere vil løfte frem som viktige i plenumsrefleksjonen.

 

Gjennomgang i plenum (10min):

Hver gruppe legger frem sine refleksjoner rundt foreldresamtalen i filmen dere valgte.

 

(*) (Utdanningsdirektoratet (2017). Rammeplan for barnehager:Innhold og oppgaver. Oslo: Direktoratet. S.29)