Hopp til hovedinnhold

Brobygger i barns møte med matematikk

Personalet i barnehagen skal bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger. (*) Ved å legge til rette for lek med tal, mengde og telling kan man være en brobygger i barns språklige og matematiske utvikling. I denne filmen får dere se hvordan ett- til toåringer gjør seg ulike erfaringer i møte med matematikk.

Notér ned momenter du synes er viktige eller legger spesielt merke til i filmen.

(*) Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver 2017