Hopp til hovedinnhold

Prøv ut i praksis: “Vann”

Teksten "Vann - økt 5" var med i den nasjonale prøven i lesing i 2019.

Samarbeid i par om å planlegge praksisutprøving. En av dere eller begge gjennomfører oppgaven. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling.

Ta med "Vann - økt 5" tilbake til klasserommet og gjennomfør undervisningsopplegget slik det er beskrevet i tekstressursen.

Erfaringsdeling: 

Etter å ha gjennomført oppgaven skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene bevisste på at all lesing krever at de leser mellom linjene? 
  • Har du noen andre ideer til hvordan man kan arbeide med å lese mellom linjene i klasserommet?

Ressurser

Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en vanskeligere tekst? Prøv teksten “Verden, tett og tom” som er brukt på 8. trinn 

Tips til fordypning

Se kapittel 4, “Å lese med forståelse”, i boka God leseopplæring med nasjonale prøver  (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang.