Hopp til hovedinnhold

Arbeid med tekstressurs og diskusjon

Diskuter med utgangspunkt i teksten "Vann – økt 6" og fagfilmen dere nettopp så:

  • Hva innebærer det å få en helhetlig forståelse av teksten?
  • Hva har elevene som svarer feil på oppgave 1, 2, 3 og 4 misforstått?
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan gikk dere selv fram for å løse disse oppgavene?