Hopp til hovedinnhold

Prøv ut i praksis og erfaringsdeling

Velg mellom alternativ A eller B.

Samarbeid i par om å planlegge praksisutprøving. En av dere eller begge gjennomfører oppgaven, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsdeling.

Forberedelser: Klipp opp teksten “Vann” i seks deler som vist i tekstressursen. 

 

A) Ta med “Vann - økt 6” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende opplegg:

Individuelt:

  • Del ut teksten uten oppgaver til alle elevene i klassen. 
  • Elevene skal lese hele teksten på egen hånd og formulere en til to setninger om hva teksten handler om.

Gruppearbeid i klassen:

  • Del elevene inn i seks par eller grupper. Hver gruppe får sin del av teksten. 
  • Be gruppene oppsummere innholdet i sin del av teksten med en til to setninger. 
  • Hver gruppe presenterer sin del av teksten for resten av klassen.
  • Diskuter i fellesskap hva slags funksjon de ulike delene av teksten har.
  • Hva hadde skjedd med vår forståelse av teksten om vi hadde fjernet et av tekstelementene?

 

B) Valgfri tekst: Finn en tekst i ditt fag som egner seg som utgangspunkt for å arbeide med sammensatte tekster. 

Gjennomfør et undervisningsopplegg der du deler elevene inn i grupper som jobber med ulike deler av den sammensatte teksten, slik det er beskrevet i alternativ A.

Be gruppene beskrive innholdet i sin del av teksten med en til to setninger. Diskuter i fellesskap hva slags funksjon de ulike delene av teksten har. Hva hadde skjedd med vår forståelse om vi hadde fjernet et av tekstelementene?

 

Erfaringsdeling: 

Etter å ha gjennomført oppgaven skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene til gode lesere av sammensatte tekster? 
  • Hvordan jobber du vanligvis med lesing av sammensatte tekster i ditt fag? 

  • Ønsker du å tilby sterke lesere i klassen en mer utfordrende tekst? Prøv teksten “Verdens eldste sko” som er brukt på 8. trinn