Hopp til hovedinnhold

Erfaringsdeling

  • Kva samarbeidde de med folkebiblioteket om i lesestimuleringsprosjektet?
  • Kva ønskjer de skal verte integrert i ein samarbeidsavtale mellom skulen og folkebiblioteket, slik at det kan vidareførast som ein del av skulen sin praksis?