Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Gå inn på nettsida skolebibliotek.no. Les det dei skriv om informasjonssøk og kjeldekritikk.

Diskuter korleis lærarar og skulebibliotekar kan samarbeide om å utvikle god undervisningspraksis om dette på eigen skule.

Lag eit undervisningsopplegg i informasjonssøk og kjeldekritikk som de prøver ut. Del erfaringane med kollegaer på neste samling.

De finn opplegg for 1.-4. trinn her. 

og for 5.-7. trinn her. 

De finn opplegg for 8.-10. trinn her.