Hopp til hovedinnhold

Refleksjon/diskusjon

Diskuter i grupper:

  • Hvordan gjøre foreldre «i stand til» å følge opp barnas lese- og skrivelekser?

  • Hvilken rolle skal foreldre ha i arbeidet med barnas lekser?

Oppsummering i plenum.