Hopp til hovedinnhold

Forslag til videre arbeid

Neste gang skal vi se nærmere på foreldresamarbeid.

Alle teamene/trinnene forbereder en kort presentasjon om sin praksis om foreldresamarbeid knyttet til lekser til oppstart av neste økt (maks 5 min.).