Hopp til hovedinnhold

Arbeid med eksempler

Print ut eksemplene på planer for lekser.  Hvis skolen allerede har en slik plan kan det være en ide å bruke denne også for å se nærmere på om det er behov for utbedringer eller endringer.

Diskuter i grupper:

  • Oppgis hensikten med leksene?
     
  • Synliggjøres forventninger og rolleavklaringer mellom skole og foreldre på en god måte? I det hele tatt?
     
  • Er planene for detaljerte eller for generelle?

 

Oppsummering i plenum.