Hopp til hovedinnhold

Diskusjon

I mindre grupper: Presenter og diskuter erfaringer med å vurdere for planlegging. Ta gjerne utgangspunkt i følgende spørsmål:

- Hvilken informasjon kom fram om elevenes forforståelse og læreforutsetninger?

- Var noe av informasjonen som kom fram overraskende, og i tilfelle hva og hvorfor?

- Hvordan vil du vurdere at førvurderingen virket i praksis? Fikk alle elevene mulighet til å vise sin forforståelse og læreforutsetninger?

- Hvordan vil du bruke informasjonen fra førvurderingen i den videre undervisningsplanleggingen?