Hopp til hovedinnhold

Diskusjon

Forslag til strukturert gruppediskusjon:

Del dere inn i grupper på 3-4 stk., velg en ordstyrer og en referent på hver gruppe. Referenten har i oppdrag å oppsummere tre punkter på hvert spørsmål. Diskuter spørsmålene under i gruppen og del punktene fra referent i plenum etterpå. 

- Hvilke utfordringer ser dere med å bruke førvurdering i en normal klasse med alle typer elever? Hvilke hensyn må tas?

- Når vil det være hensiktsmessig med en førvurdering? Er det nødvendig i alle fag og tema?

- Hvordan kan man bruke informasjon fra førvurderinger i undervisningsplanlegging?