Hopp til hovedinnhold

Oppdrag: Å vurdere for planlegging

I førvurderinger kan man blant annet undersøke:

- elevenes faglige nivå

- interesser/motivasjon for læring

- læringsstil

 

Spørsmål læreren kan stille seg selv i arbeidet med å lage en førvurdering:

- Hva vet/kan/forstår elevene mine før undervisningsstart?

- På hvilken måte vil jeg finne ut hva eleven kan/vet/forstår fra før, og hvilke læreforutsetninger de har?

- Hvordan kan jeg tolke informasjonen fra førvurderingen og bruke den i min videre undervisningsplanlegging?

 

I mindre grupper eller par: Bruk heftet med tips over førvurderingsstrategier, og lag selv en førvurdering som dere skal prøve ut i egen undervisning. Husk å tilpasse ut fra mål for undervisningen og kunnskaper om elevene.