Hopp til hovedinnhold

Erfaringsutveksling: Refleksjon over egen planleggingspraksis og tilrettelegging av undervisning

Presenter for hverandre hvordan dere har arbeidet i planleggingen og/eller med undervisningsplaner for bedre å ivareta elever med stort læringspotensial.

- Hva i planleggingen eller på planen har dere endret?

- Hvilke interessante erfaringer gjorde dere i undervisningen?

- Hvilke elevobservasjoner gjorde dere?