Hopp til hovedinnhold

Refleksjon over egen praksis

På bakgrunn av arbeidet med faglig innhold i denne Språkløyper-pakken og nye erfaringer fra klasserommet, diskuter i par:

Hvilke justeringer ønsker du å gjøre videre i planleggings- og tilretteleggingsarbeid?