Hopp til hovedinnhold

Innledende refleksjon

Elevgruppen vi har i fokus her, er like kompleks og variert som andre elevgrupper. Samtale om i mindre grupper: Hvilke utfordringer opplever du i møte med elever med stort læringspotensial, med særlig fokus på lese- og skriveopplæringen?