Hopp til hovedinnhold

Fagtekst: Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial

Fagtekst: Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial

Forskning viser at mange lærere starter undervisningsplanleggingen sin ved å undersøke lærebøkene og aktiviteter man har opplevd suksess med tidligere. Denne fagteksten presenterer et alternativ til den type planlegging, og tar utgangspunkt i hvor man ønsker at undervisningen skal ende opp, altså målet for undervisningen.

Les teksten.

Forslag til lesemåte: «Les og kommenter».

Gå i grupper på tre. Bli enige om hvem som får rollene A, B og C. A leser første avsnitt høyt og B kommenterer innholdet i det som blir lest. C lytter. Deretter leser B neste avsnitt høyt mens C kommenterer og A lytter. (Fortsett ut teksten.)