Hopp til hovedinnhold

Oppdrag: Å planlegge undervisning – med særlig blikk på elever med stort læringspotensial

Velg ett av oppdragene under dere som gruppe eller par ønsker å samarbeide om:

  1. Studer plakaten “Baklengs planlegging” og begynn arbeidet med å planlegge neste undervisningsperiode i tråd med prinsippene for baklengs planlegging. Ha et særlig fokus på å imøtekomme behov elever med stort læringspotensial har i lese- og skriveopplæringen. Et tips kan være å velge ett av punktene som blir presentert i “Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen”. Samarbeid i par eller faggrupper.
     
  2. Ta utgangspunkt i en plan du skal bruke, og forbedre den for å bedre tilpasse undervisningen med tanke på elever med stort læringspotensial. Hent gjerne tips fra fagteksten “Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen” og plakaten “Baklengs planlegging”. Samarbeid i par eller faggrupper.

I gjennomføringen skal du spesielt observere elever med stort læringspotensial: Hvordan opplever de undervisningen?

Ressurs: Eksempler på modulplaner som er utarbeidet i tråd med prinsippene for baklengs planlegging.

 

Foredrag om baklengs planlegging, ved Henning Fjørtoft, Program for lærerutdanning, NTNU

Plakat: Baklengs planlegging

Ressurs til å lage plan for undervisningen, barnetrinn, modulplan i tråd med Henning Fjørtoft (Fjørtoft 2016, s. 104-110).