Hopp til hovedinnhold

Diskusjon

Diskuter i mindre grupper, ca. 3-4 stk.:

  • Hvilke styrker ser dere med å bruke prinsippene om baklengs planlegging i egen undervisningsplanlegging?
     
  • Mange skoler bruker ulike typer planer, som arbeids- eller ukeplan, tema- eller periodeplan. Om deres skole har tilsvarende type plan, undersøk denne og vurder hvordan planen ivaretar behov elever med stort læringspotensial har i lese- og skriveopplæringen. Diskuter om det er elementer i planleggingspraksis og utarbeiding av planer som kan forbedres for å særlig imøtekomme elever med stort læringspotensial, og hvordan dette eventuelt kan bli gjort.