Hopp til hovedinnhold

Oppgave

Velg ett eller flere læreverk. Dere velger om dere vil se på læreverk på samme trinn, eller på tvers av trinnene.

  • Hvordan legger læreverket opp til førlesingsaktiviteter?
     
  • Hvordan lar du elevene bruke førlesingsaktivitetene?