Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Ta utgangspunkt i det neste temaet/kapittel i læreboka du skal undervise i (et valgt fag). Planlegg og gjennomfør et undervisningsopplegg der du bestemmer førlesingsaktivitet i tråd med Dough Buehl sin inndeling.

Vurder:

  • Tar teksten opp tema elevene har mye førkunnskaper om?
  • Har elevene svært ulike førkunnskaper?
  • Eller må du som lærer bygge førkunnskaper sammen med elevene?

Velg en passende førlesingsaktivitet ut fra denne vurderingen. Det kan være lurt å velge ut noen elever på forhånd som du observerer spesielt under gjennomføringen, for eksempel fra fokusgruppene (gutter, flerspråklige, elever med lesevansker).