Hopp til hovedinnhold

Oppgave

Individuelt:

  • Vurder faglige poeng er nevnt i filmen og velg ut 2–3 moment du har merket deg.

Gruppe:

  • Del momentene dere har kommet fram til. Drøft hvilke faglige poeng dere synes kan være viktig å arbeide videre med i egen undervisningsplanlegging.

Eventuelt i plenum:

  • Gruppene legger fram 2–3 moment dere synes er viktige for å skape engasjement.