Hopp til hovedinnhold

Refleksjon over elevobservasjoner

1. Individuelt: Tenk tilbake på hvilke navn du skrev ned på en lapp i økt 1, er det fremdeles de samme navnene etter observasjonene? Hvem i klassen din har stort læringspotensial?

 

2. I gruppa: Legg fram observasjoner fra eget klasserom og vurder bruk av nomineringsskalaen:

- Trekk fram tre punkter du ikke hadde forutsett eller som var overraskende.

- Trekk fram tre punkter du opplevde som særlig interessante.