Hopp til hovedinnhold

Mål for økta

Intensjonen med denne økta er å utvikle kunnskap om hvordan elevgruppen elever med stort læringspotensial blir definert, slik at man kan identifisere disse elevene i eget klasserom.

Økta ender i et oppdrag som går ut på å identifisere elever med stort læringspotensial i eget klasserom.