Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?

I denne filmen gjør universitetslektor Trude Alfsvåg greie for begrepene elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial og beskriver hva som kjennetegner disse elevgruppene.

Ta gjerne notater underveis i filmen, dere skal diskutere spørsmål knyttet til filmen i neste øktelement.

Denne filmen er tekstet. Klikk her for å se hvordan du kan aktivere tekstingen.