Hopp til hovedinnhold

Diskusjon

Ved hjelp av sjekklista for kjennetegn på høytpresterende elever og elever med stort læringspotensial (se vedlegg under Ressurser) skal dere gjøre følgende:

Individuelt: Se på lappen med navn fra første øktelement: Hvordan vurderer du navnene på lappen etter fagfilmen? Vil du føre på flere og/eller andre navn?

 

I gruppa:

- Studer lista med beskrivelser dere skrev før fagfilmen: Hvordan stemmer disse beskrivelsene med innholdet i fagfilmen og sjekklista over kjennetegn? Var det noen overraskende punkter i sjekklista?

- I fagfilmen blir motivasjon fremhevet som nøkkelen for alle elever og spesielt disse elevene: Er elever med stort læringspotensial en elevgruppe som er lette å motivere? Del konkrete tips fra egen praksis om hva man kan gjøre for å motivere denne elevgruppen.

- Elever med stort læringspotensial finnes i alle klasserom. Diskuter hvordan dere allerede tilpasser undervisningen for disse elevene, del konkrete tips fra egen praksis.