Hopp til hovedinnhold

Oppdrag til neste gang

Dere skal identifisere elever med stort læringspotensial i eget klasserom. For å identifisere elever med stort læringspotensial anbefaler vi at dere bruker sjekklista med kjennetegn og en nomineringsskala (se vedlegg).

Når det gjelder elever med stort, men uforløst læringspotensial, kan det også være nyttig å bruke følgende metoder for å identifisere dem:

  • Mapper med elevenes produksjon, underveisvurderinger og sluttvurderinger

  • Nasjonale prøver i lesing og læringsstøttende prøver myntet på eldre elever.

  • Sjekklister over elevenes atferd.

  • Benytte førvurdering for å finne ut hva eleven allerede kan når man skal begynne med et nytt tema. Hensikten er å finne ut hvor elevens interesser er plassert og å avdekke elevens foretrukne arbeidsmåter.

Sitt sammen i mindre grupper og studer sjekklista, nomineringsskalaen samt punktene over. Samtal om hvordan identifiseringen kan gjennomføres i klasserommet.